Architekt - jakie uprawnienia powinien posiadać?

Zawód architekta jest na pewno jednym z bardziej pożądanych – Ci już znani na rynku mogą otrzymywać naprawdę sowite wynagrodzenia. Jednak droga do zdobycia tego zawodu nie wiąże się jedynie ze skończonymi studiami i kilkoma tygodniami praktyk. Aby móc wykonywać w pełni swój zawód, architekt jest zobowiązany do wyrobienia konkretnych uprawnień, które pozwolą mu być samodzielnym pracownikiem.

Studia i praktyki

Oczywiście, jak w większości zawodów konieczny jest dyplom ukończenia studiów kierunkowych – architektura lub architektura i urbanistyka. Niezbędny jest dyplom studiów drugiego stopnia, dlatego na wielu uczelniach kierunek architektoniczny znajduje się pod postacią studiów jednolitych magisterskich. W odróżnieniu od innych dziedzin, nie wystarczą typowe 4 tygodnie praktyk, a cały rok doświadczenia w pracy nad projektami i\lub bezpośredniej pracy na budowie. Jeżeli zdecydujemy się jedynie na studia pierwszego stopnia, możemy otrzymać niektóre uprawnienia, jednak niezbędne będzie odbycie dłuższego czasu praktyk.

Proces otrzymania uprawnień

Następnym etapem będzie zdobycie wspomnianych już uprawnień architektonicznych – po spełnieniu powyższych warunków, świeżo upieczony absolwent może podejść do postępowania kwalifikacyjnego, a następnie do egzaminu, organizowanych przez Izbę Architektów IARP. Jest to jednak kosztowne przedsięwzięcie, gdyż w zależności od rodzaju uprawnień możemy liczyć się z wydatkiem od 2 do 3 tysięcy złotych. Oprócz tego, architekt zobowiązany jest co roku opłacać członkostwo w okręgowej izbie architektów, jak również comiesięczne ubezpieczenie OC – to może wynieść nas około tysiąca złotych rocznie.

Rodzaje uprawnień

Uprawnienia architektoniczne, jak możemy przeczytać wcześniej, dzielą się na rodzaje. Możemy wymienić uprawnienia „bez ograniczeń”, które pozwalają zarówno na projektowanie jak i kierowanie budową, jednak tylko jeżeli chodzi o architekturę obiektu. Mamy też uprawnienia „w ograniczonym zakresie” , gdzie projektowanie i kierowanie ograniczone jest do obiektu o kubaturze 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. Tak więc posiadanie członkostwa izby architektów umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji na placu budowy w kwestiach architektonicznych. Pozycja wiążąca się z największy prestiżem to na pewno ta głównego projektanta, jednak należy pamiętać, iż jest to funkcja opiewająca też w mnóstwo odpowiedzialności. Posiadając wymienione uprawnienia możemy obejmować też mniejsze funkcje takie jak kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Korzyści

Praca architekta bez uprawnień jest możliwa, jednak wiąże się z brakiem autonomii i mniejszym wynagrodzeniem. Jeżeli nie posiadamy członkostwa izby architektów, nasze projekty muszą być zawsze zatwierdzone i podpisane przez jednego z uprawnionych specjalistów. Pomimo wielu trudności jakie możemy napotkać na drodze do zdobycia uprawnień, pozwalają one nam na bycie samodzielnym projektantem, choć jest to na pewno stanowisko, z którym łączy się duża odpowiedzialność.

CAŁKOWITA OFERTA – projekty domów Poznań

Opracowanie:
Biuro projektowe Karma-Project