Prawo budowlane w 2022 r. a budowa domu jednorodzinnego - co się zmieniło?

Prawo budowlane to jeden z tych obszarów prawa, który niezwykle mocno elektryzuje Polaków, planujących w niedalekiej przyszłości rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu jednorodzinnego. Prawo to jednak z roku na rok ulega istotnym modyfikacjom, dlatego bardzo istotne jest, by na bieżąco kontrolować wszelkie rewelacje związane z nowelizacją prawa budowlanego w obszarze budowy domów jednorodzinnych. Jakie są najważniejsze zmiany?

Najważniejsza zmiana – budowa domu do 70 m2

Już od 3 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana ustawy o Prawie budowlanym oraz ustawy o planowaniu przestrzennym, której głównym celem jest znaczne uproszczenie procedury budowy domu o powierzchni mniejszej niż 70 metrów kwadratowych. Tą ustawą objęte będą wszystkie domy wolnostojące, które liczą nie więcej niż dwie kondygnacje i służą jedynie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Budowa domu jednorodzinnego w zgodzie z nową ustawą może odbyć się na podstawie zgłoszenia. W takiej sytuacji budowa domu może odbyć się na podstawie zgłoszenia bez potrzeby zatrudniania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Oczywiście flagowy projekt rządu nie zakazuje prowadzenia budowy domu z wykorzystaniem kierownika budowy, jednak nie ma potrzeby realizowania tej formalności.

Budowa domu powyżej 70 m2

Co w przypadku domu, którego metraż przewyższa 70 metrów kwadratowych? W tym aspekcie budowa może być zrealizowana na dwa sposoby. Pierwszy to tradycyjne procedowanie inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę, po której uzyskaniu można rozpocząć pierwsze prace. Drugim scenariuszem jest rozpoczęcie budowy na podstawie zgłoszenia, jednak w tym przypadku niezbędne jest dopełnienie innych, dodatkowych formalności. Zgodnie z opinią ekspertów, najlepsze rozwiązanie w przypadku budowy domu jednorodzinnego o powierzchni przekraczającej 70 metrów kwadratowych to właśnie realizacja formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jest to aplikowane w momencie, gdy budowa będzie realizowana w obrębie działki, lub budowa ma mieć miejsce na terenie objętym ochroną przyrody.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę w 2022 roku?

Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2022 roku pozwolenie na budowę wymaga dostarczenia kompletu istotnych dokumentów, które stanowią wytyczną do podjęcia wiążącej prawnie decyzji. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien być zatem wzbogacony o projekt budowlany dostarczony w trzech egzemplarzach, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także upoważnienie udzielone osobie, która działa w imieniu inwestora. Tak zgłoszony wniosek zostanie zweryfikowany przez odpowiedni urząd a w ciągu 65 dni ma on obowiązek wydania decyzji. Warto pamiętać, że w przypadku braków w dokumentacji inwestor zostanie wezwany w celu natychmiastowego dostarczenia brakujących dokumentów.

Choć uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z realizacją wielu formalności, to jednak za dobry ruch należy uznać rozróżnienie budowy domu jednorodzinnego ze względu na metraż. Osoby pragnące zamieszkać w małym domu do 70 metrów kwadratowych z pewnością ucieszą się z tej uproszczonej procedury.

Projekty domów Poznań – cała oferta jest dostępna na stronie kategorii.

Opracowanie:
Marta Walisiak – architekt Poznań