Jakie obowiązki posiada biuro projektowe wobec klienta?

Klienci zainteresowani budową obiektu lub domu zwracają się z prośbą o projekt do biur projektowych. Ważnym jest jednak, aby klienci byli świadomi swoich praw i obowiązków, które biuro projektowe powinno w swojej pracy spełniać. Pozwala to na pełne skorzystanie ze świadczonych przez biura usług oraz następczą satysfakcję z nawiązanej współpracy.

Czym jest biuro projektowe?

Biuro projektowe jest podmiotem, który zajmuje się szeroko rozumianym tworzeniem i dostarczaniem projektów. Biura takie zajmują się zarówno projektami domów wolnostojących jak i infrastruktury przemysłowej oraz przestrzeni wolnych, takich jak np.: ogród. Biura projektowe prowadzą bardzo szeroką działalność na dużą i mniejszą skale – współpracując z biurem można uzyskać projekt budowli bądź aranżacji pomieszczenia. Oprócz tworzenia i dostarczania projektów biura często biorą również udział w ich realizacji – co sprawia, że współpraca z biurem może być zarówno krótko jak i długoterminowa.

Kto odpowiada za zamówiony projekt?

Chcąc dokonać większej inwestycji należy bardzo dobrze zastanowić się nad tym, komu powierzamy obowiązki, dotyczące tak ważnej kwestii jaką jest projekt i jego realizacja. Nie należy się jednak martwić. W biurach projektowych pracują specjaliści, między innymi: architekci i inżynierowie budownictwa. To właśnie dzięki ich wykształceniu i doświadczeniu możliwe jest uzyskanie projektu bezpiecznego, wolnego od błędów i jak najbardziej spełniającego wymagania osoby zamawiającej. Każdy ze specjalistów pełni osobne funkcje, które jednak przenikają się ze sobą, co tworzy konieczność ich współpracy. Inżynier zajmuje się rozplanowaniem projektu konstrukcji budynku przemysłowego. Jednak, aby wyglądał on jak najbardziej estetycznie architekt zajmuje się jego wizualną stroną. Architekt zadba również o bezpieczeństwo projektowanej budowli Jako autor koncepcji jest odpowiedzialny za utworzenie jej, mając na uwadze przepisy i normy budowlane oraz przepisy przeciwpożarowe i BHP.

Obowiązki biura projektowego – czyli jakie?

Nasze poznańskie biuro projektowe Karma-Project po swojej stronie ponosi odpowiedzialność za wiele kwestii, związanych z budową. Wśród najważniejszych obowiązków biura należy wspomnieć o takich jak:

  • Określenie pierwszej, wstępnej koncepcji architektonicznej
  • Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów
  • Przygotowanie i dostarczenie projektu budynku, który będzie wolny od błędów architektonicznych, mogących opóźnić budowę bądź stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z nieruchomości.

Jednak niekoniecznie lista obowiązków biura kończy się na tych trzech pozycjach. W zależności od zasad przyjętej współpracy do obowiązków biura mogą należeć również:

  • Nadzór przeprowadzanej budowy pod kątem zgodności z dostarczonym klientowi projektem – w tym wypadku projektant może zwracać uwagę na konieczność wprowadzenia poprawek w budowli, jednak bierze on wtedy na siebie odpowiedzialność za zastosowane rozwiązania. W tym przypadku to od pracownika biura zależy, czy możliwe będzie rozpoczęcie kolejnego etapu budowy;
  • Dostarczenie klientowi projektu aranżacji wnętrz – w tym wypadku niezbędna będzie współpraca między biurem projektowym a inwestorem, trwająca do wykończenia budynku w postaci ukończenia aranżacji wnętrz.

Zapoznaj się również z naszą ofertę na projekty domów w Poznaniu.