Zmiany w prawie budowlanym – od stycznia 2023. Architekt tłumaczy!

Wraz z początkiem 2023 roku w życie wchodzą nowe przepisy prawa budowlanego. Co ważne, nowelizacja ustawy Prawa Budowlane wprowadza kilka bardzo istotnych zmian. Najważniejsze z nich dotyczą możliwości budowy domu jednorodzinnego bez pozwolenia, informatyzacji procesu inwestycyjnego, a także wydania pozwoleń na rozbiórkę budynku. Na czym dokładnie wprowadzane zmiany polegają?

Brak pozwolenia na budowę

Zacząć trzeba od najważniejszej zmiany, jaką wprowadza nowelizacja prawa budowlanego. Nowe przepisy wprowadzają możliwość budowy domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Wcześniej taka możliwość dotyczyła jedynie domów jednorodzinnych, których powierzchnia nie przekraczała 70 mkw. W przypadku większych domów konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Nowe przepisy zmieniają tę sytuację i w znaczący sposób upraszczają całą procedurę budowy domów jednorodzinnych, także tych, których metraż przekracza 70 mkw. Od stycznie 2023 roku budowa takiego domu będzie możliwa bez pozwolenia na budowę. Jest jednak jeden warunek. Dom powstawać musi na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że nowe przepisy nie obejmują deweloperów. Aby rozpocząć budowę domu jednorodzinnego, wystarczy jedynie zgłoszenie i zatrudnienie kierownika budowy. Dodać jednak trzeba, że wysokość takiego domu nie może przekraczać dwóch kondygnacji.

Informatyzacja procesu inwestycyjnego

Kolejne zmiany dotyczą informatyzacji procesu budowlanego. Mowa tu o wprowadzeniu Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB) oraz nowej Bazy Projektów Budowlanych. W Elektronicznym Dzienniku Budowy zbierane mają być najważniejsze dokumenty dotyczące budowy. Inwestor będzie udostępniał te dokumenty wszystkim aktywnym uczestnikom procesu budowlanego. Dzięki EDB będzie miał również możliwość, przesyłania dokumentów do odpowiednich urządów online. Zmiana ta ma ułatwić i przyspieszyć przepływ informacji i pozwolić na efektywniejszą archiwizację dokumentacji. Nie będzie już bowiem konieczności przechowywania jej w formie papierowej. Z kolei nowa Baza Projektów Budowlanych ma ułatwić dostęp do projektów budowlanych organom administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzorowi budowlanemu. Dla inwestora oznacza to brak koniecznością dołączania projektu budynku do każdego składanego wniosku. Konieczne będzie jedynie podanie numeru ewidencyjnego projektu.

Wydanie pozwoleń na rozbiórkę budynku

Na koniec wspomnieć trzeba jeszcze o zmianach dotyczących pozwoleń na rozbiórkę budynku. Do tej pory wydawanie takich pozwoleń nie było ujednolicone. To z kolei było przyczyną wielu kontrowersji i często prowadziło do nieporozumień. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia często bywał do tej pory tak długi, że blokowało to wiele inwestycji. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w tym zakresie. Konkretnie mowa tu o wprowadzeniu rejestrów, w których ewidencjonowane mają być wnioski o rozbiórkę budynku. Ma to przyspieszyć cały proces ich wydawania. Co więcej, nowe przepisy zakładają także kary za nieterminowe wydawanie decyzji o rozbiórce.

Zerknij także na naszą dokładną ofertę dotyczącą poznańskich projektów domów.

Opracowanie:
Marta Walisiak – architekt z Poznania