Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Poradnik architekta

Wybudowanie domu jednorodzinnego to spore wyzwanie. W trakcie całego procesu trzeba się liczyć z niemałym zamieszaniem i wieloma wydatkami. Jednak, aby rozpoczęcie takiej inwestycji było w ogóle możliwe, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Warto wiedzieć w jaki sposób można uzyskać ten dokument. 

Krok 1 

Chcąc uzyskać pozwolenie na budowę domu, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z ogólnymi założeniami co do terenu, na którym znajduje się działka. Wszystkie najważniejsze informacje dostępne są w urzędzie gminy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni (MPZP). Następnie można nawiązać współpracę z geodetą, który wykona mapę do celów projektowych. Wtedy też należy sprawdzić jaka jest nośność gruntu oraz poziom wody.

Warto zaznaczyć, że uzyskana mapa powinna być wykonana w skali 1:500.

Krok 2

Jeśli powyższe formalności zostały dopełnione można wybrać gotowy projekt budowlany lub ubiegać się o jego stworzenie według własnych preferencji w naszym poznańskim biurze projektowym. Taki projekt powinien zawierać:

 • opis,
 • chęć architektoniczną,
 • część konstrukcyjną,
 • część instalacyjną,
 • informacje energetyczne,
 • zgodę na wprowadzenie zmian.

Taki projekt musi być także zgodni z parametrami działki. Należy go złożyć w osobnych egzemplarzach w urzędzie, w nadzorze budowlanym, u kierownika budowy, a czwarty zachować.

Krok 3

Projekt budowlany powinien być teraz skonsultowany z architektem w celu naniesienia zmian dotyczących m.in. strefy wiatrowej, śniegowej, przemarzania, a także warunków terenowych.

Specjalista musi określić granice działki, jej usytuowanie, obrys i układ obiektów budowlanych, które istnieją i które są w fazie projektu, uzbrojenie terenu, układ komunikacyjny i układ zieleni oraz sposób odprowadzania ścieków.

Krok 4

NA tym etapie architekt może przygotować dokumentacje, która będzie złożona w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, i która dotyczy gazu, wody i prądu, a także odbioru ścieków i innych odpadów.

Na tym etapie przygotowań inwestor musi się także liczyć z dodatkowymi obowiązkami jak np. konieczność starania się o odrolnienie gruntów czy uzyskanie uzyskanie pozytywnej opinii od Konserwatora Zabytków.

Krok 5

Ostatnim etapem w drodze po uzyskanie pozwolenia na budowę jest złożenie wniosku za pośrednictwem formularza urzędowego, który można znaleźć np. w Internecie. Warto pamiętać, aby działać szybko i nie zwlekać zbyt długo, kiedy uda się skompletować dokumentację wymienioną w powyższych krokach, ponieważ niektóre dokumenty są ważne tylko przez określony czas.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, musi zawierać:

 • 4 kopie projektu budowlanego,
 • oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością,
 • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia architekta,
 • wypis z rejestru gruntu działek sąsiednich oraz własnej działki,
 • warunki techniczne związane z dostawą mediów,
 • decyzję związane z warunkami zabudowy i warunkami zagospodarowania terenu,
 • jeśli nieruchomość ma być przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej to dodatkowo potwierdzenie zapłaty.

W wydrukowanym formularzu trzeba też zawrzeć dane inwestora, określić rodzaj inwestycji, jej adres oraz oznaczenie nieruchomości.

Kiedy złożyć się kompletną dokumentację należy oczekiwać na decyzję starosty, która może zostać ogłoszona maksymalnie po 65 dniach. Jeżeli decyzja będzie odmowna z uwagi na błędy w dokumentacji, należy w ściśle określonym czasie je usunąć, w przeciwnym razie uzyskanie pozwolenia na budowę będzie niemożliwe.

Projekty domów Poznań – CAŁA OFERTA