Członek Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Jest osobą z 40 letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym zarówno w projektowaniu pracując ponad 15 lat w Biurze Projektów, jak i na budowie pracując jako kierownik budowy i inspektor nadzoru oraz jako urzędnik administracji publicznej.

Od 1985r. do 2010r prowadziła własną działalność gospodarczą, która w wielu wypadkach dawała szersze spojrzenie na wykonywany zawód konstruktora. Posiada również uprawnienia rzeczoznawcy w BHP i szacowania nieruchomości, jak również jest biegłym sądowym przy Okręgowym Sądzie w Kaliszu w zakresie budownictwa.

Od 2019r współpracownik i współwłaściciel biura projektowego Karma Project.

Koniecznie zapoznaj się z naszą atrakcyjną ofertą na projekty domów w Poznaniu.