Nagroda dla biura projektowego z Poznania

Projekt „Play Garden” został nagrodzony 11 lutego 2013r. przez Ministra Sportu i Turystyki – Joannę Muchę. Zdobyliśmy III miejsce równorzędne w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych, Zespół Autorski: mgr inż. arch. Marta Walisiak, mgr inż. Michał Ruciński, mgr inż. Ryszard Popławski.

Założenia Ideowe

Celem konkursu było stworzenie nowych ośrodków, które będą promować aktywność fizyczną dla każdej grupy wiekowej, są także szansą na stworzenie nowych więzi w społeczeństwie oraz budowę tolerancji międzypokoleniowej. Zespół rekreacyjno – sportowy to połączenie nowoczesnych sprzętów do uprawiania sportu z przyjaznymi przestrzeniami urbanistycznymi i architektonicznymi. Docelowo mogą one powstać w wielu gminach na terenie całej Polski. Te wartości które proponujemy w obrębie samej architektury i jej realizacji to łatwość budowania obiektów, modularność zespołów sportowych i budynków ale przy zachowaniu unikalnych potrzeb jakie posiada miasto, gmina, wieś czy dzielnica. Ponieważ to organ administracji może wybrać sobie plan funkcjonalny i wielkość zespołu, my tylko proponujemy modularność by było to możliwe do zrealizowania, ale wielość zastosowanych modułów będzie powodować personalizacje i tak naprawdę nieograniczoną ilość niepowtarzalnych zespołów.

Architekt Poznań —> PEŁNA OFERTA < — Projekty domów Poznań