Projekt domu przygotowany przez poznańskiego architekta

Z badań wynika że 53% ankietowanych podejmujących się budowy budynku mieszkalnego za cel wskazuje realizację marzeń. Smak tych marzeń mogą popsuć problemy związane z kupnem stosownej działki oraz uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń. Wykonaniem projektu a w późniejszej fazie jego budową. Nauka na cudzych błędach pozwoli nam uniknąć wielu problemów i nadprogramowych wydatków.

Kupno działki i uzyskanie stosownych dokumentów

Jednym z najważniejszych elementów jest sprawdzenie czy działka na której ma powstać nasz wymarzony dom jest  upewnienie się ,że działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jak również upewnić się jakie wymogi  są stawiane przy jego budowie. Tj.jak jest wymagana pow.zabudowy, ile można pięter pobudować, jaki dach czy stromy czy płaski. Uzyskanie stosownych dokumentów określających te dane to jest w przypadku braku planu decyzji o warunkach zabudowy, a jeżeli jest na tym terenie plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego to wypis i wyrys z planu.

Błędy przy projektowaniu

Projekt budowy dla wielu inwestorów może wydawać się prostą sprawą. Jednak uniknięcie błędów na tym etapie daje później satysfakcję w jego użytkowaniu. Nie na darmo jest powiedzenie, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela a trzeci dla siebie. Umiejętność, doświadczenie i wiedza architekta, jego wyobraźnia i talent dają gwarancję że on zaprojektuje dom taki jak chcemy spełniający nasze potrzeby i wyeliminuje błędy których my często nie zauważamy realizując nasze wyobrażenia o domu.

Wykonywanie fundamentów

Jednym z najważniejszych elementów gwarantujących w przyszłości, że stan techniczny budynku będzie dobry, a wszelkie prace będą stanowiły tylko konserwację bieżącą są między innymi prawidłowo zaprojektowane i wykonane fundamenty. Jedną z podstawowych rzeczy przy budowie fundamentów jest usunięcie humusu. Niewykonanie tej czynności powoduje gnicie flory bakteryjnej co w konsekwencji oprócz przykrego zapachu, w wielu sytuacjach powoduje zapadanie przede wszystkim posadzek na gruncie jak również w skrajnych pękanie fundamentów. Fundamenty muszą mieć odpowiednią szerokość oraz winny być na odpowiedniej głębokości w zależności od strefy  przemarzania danego terenu jak i właściwości gruntu.Zbyt głębokie posadowienie gwarantuje niepotrzebne koszt a zbyt płytkie przemarznięcie fundamentów i ich pękanie.

Kierownik budowy

Często firmy budowlane by posiadać lepszy wizerunek marketingowy oferują  że prowadzenie nadzór nad budową będzie kierownik budowy, którego koszty będą w cenie wykonania robót budowlanych. Zgodnie z art. 18 ust.1 prawa budowlanego obowiązkiem inwestora jest zapewnienie objęcie kierownika budowy który winien reprezentować interes inwestora i kontrolować ekipę budowlaną.

Zobacz wiele ciekawych projektów domów wykonanych przez nasze poznańskie biuro projektowe.