Jak ustalić standard energetyczny budynku? Porady architekta

Ogrzewanie budynku to kwestia, która dotyczy nie tylko istniejących obiektów. Coraz częściej jest rozpatrywana i staje się kluczowa dla nowo powstających domów i mieszkań. Wynika to z przepisów prawa, kwestii eksploatacji budynków oraz chęci obniżenia kosztów zużycia energii. Dom, który ma wysoki standard energetyczny nie tylko jest tańszy w utrzymaniu, ale dodatkowo ma bardzo niewielki wpływ na środowisko naturalne.  

Dlaczego nowy standard energetyczny jest taki ważny w budownictwie? 

Najważniejszymi powodami, dla których inwestor powinien określić standard energetyczny budynku są przepisy pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. To one narzucają krajom członkowskim – do których należy Polska – wymogi dotyczące budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z nimi wszystkie nowe inwestycje po 2021 roku muszą spełniać określone limity, aby właściciel w ogóle dostał pozwolenie na budowę. Są one zawarte w standardzie energetycznym WT 2021, który wyraża się w postaci dwóch parametrów: 

  • współczynnika zużycia energii – czyli dostarczenia takiej ilości ciepła, aby wewnątrz budynku panowała odpowiednia temperatura. Ta wartość uwzględnia też takie kwestie, jak wentylacja, klimatyzacja a nawet oświetlenie. Dla domu jednorodzinnego wartość graniczna wynosi 70kWh na każdy metr kwadratowy na rok, 
  • Współczynnik przenikalności cieplnej – pokazuje ilość energii, jaka jest tracona poprzez ściany, otwory okienne i drzwiowe. Dla ścian ten parametr nie może przekraczać 0,2W/m2, natomiast dla okien od 0,9 -1,1 W/m2 – w zależności od położenia okien. 

W jaki sposób można obliczyć wartość standardu dla dowolnego budynku? 

Zapotrzebowanie budynku na ciepło jest wyrażane w postaci kilowatów energii na 1 metr kwadratowy. Aby określić tę wartość, wystarczy podzielić wielkość energii wytworzonej przez okres roku w budynku przez wartość jego powierzchni. Dla łatwiejszego zobrazowania tej kalkulacji można przyjąć pewne uproszczenie: 

  • dla pomieszczenia o temperaturze 20 °C, z jednym oknem lub ścianą zewnętrzną przyjmuje się wartość od 70 – 80 W/m2, 
  • w przypadku tego samego pomieszczenia o większej ilości okien lub ścian wartość ta rośnie do 80 – 100 W/m2. 

Jeśli temperatura pomieszczenia zwiększy się do 24 °C, to na każdy stopień przypada średnio 10 W/m2. Dodając zapotrzebowanie z każdego pomieszczenia budynku i mnożąc je przez okres dostarczania energii można uzyskać całkowity współczynnik zużycia energii.  

Kategorie budynków według standardów energetycznych 

Ze względu na wartości energii zużywane przez obiekty mieszkalne przyjęto następujące kategorie standardów: 

  • budynek tradycyjny – najprawdopodobniej powstał przed rokiem 1990, czyli przed nastaniem ery termomodernizacji. Jego standard energetyczny wynosi średnio 150 kWh/m2, 
  • budynek energooszczędny – posiada zapotrzebowanie energetyczne na poziomie 40 kWh/m2, 
  • obiekt pasywny – zużywa rocznie około 15 kWh/m2, 
  • budynek zero energetyczny – posiada zerowy bilans energetyczny. Oznacza to, że produkuje dokładnie tyle samo energii, ile potrzebuje do zużycia na własne potrzeby. Innymi słowy jest samowystarczalny energetycznie.

Opracowanie:
Pracownia Karma Projectprojekty domów