Inspektor budowlany – kim jest i jakie są jego obowiązki

Inspektor budowlany to wyszkolony specjalista, który sprawdza, czy budynki i inne konstrukcje są zbudowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Określa on również, czy są one bezpieczne.

Definicja nadzoru budowlanego

Inspektorzy budowlani zazwyczaj posiadają wiedzę na temat technik budowlanych, materiałów i narzędzi używanych w różnych typach budynków – od domów mieszkalnych po duże budynki komercyjne. Swoją wiedzę wykorzystują podczas inspekcji projektów w celu ustalenia, czy coś wymaga naprawy lub zmiany, zanim będzie za późno na zmiany. Mogą być również pytani przez właścicieli domów lub najemców o problemy związane ze strukturą ich nieruchomości, dzięki czemu mogą doradzić, jak najlepiej poradzić sobie z tymi problemami bez większych reperkusji w późniejszym czasie (takich jak poważniejsze uszkodzenia strukturalne).

Obowiązki i uprawnienia inspektora budowlanego

  • Inspektor budowlany jest odpowiedzialny za zapewnienie, że nowe budynki i inne konstrukcje spełniają wymagania lokalnych kodów budowlanych.
  • Zapewnia również, że istniejące budynki są bezpieczne, w tym ich systemy elektryczne, hydrauliczne, systemy grzewcze i wentylacyjne, urządzenia przeciwpożarowe (takie jak detektory dymu), stabilność strukturalną i odporność na warunki atmosferyczne.
  • Uprawnienia inspektora budowlanego mogą być ograniczone przez lokalną jurysdykcję; niektóre jurysdykcje mogą nie wymagać od niego inspekcji wszystkich rodzajów mieszkań pod kątem zgodności z obowiązującymi kodami.

Za co odpowiedzialny jest inspektor budowlany?

Inspektor budowlany jest odpowiedzialny za kontrolę budynków i innych konstrukcji w celu ustalenia, czy są one bezpieczne. Inspektor budowlany musi wydawać pozwolenia i certyfikaty, a także egzekwować przepisy budowlane.

Obowiązki inspektora budowlanego mogą obejmować:

  • Inspekcję nowych projektów budowlanych;
  • Inspekcja istniejących budynków lub konstrukcji;
  • Wydawanie pozwoleń i certyfikatów;
  • Egzekwowanie lokalnych kodów

Ile zarabia inspektor budowlany?

Średnie wynagrodzenia dla inspektora budowlanego wahają się od 43 000 do 54 000 PLN rocznie. Mediana rocznego wynagrodzenia dla tego zawodu wynosi 49 950 PLN.

Korzyści są ogromne i obejmują ubezpieczenie zdrowotne, a także czas wolny. Otrzymujesz również płatne wakacje, które mogą dodać do kilku tygodni płatnego czasu wolnego każdego roku, jeśli weźmiesz wszystkie przydzielone dni wolne!

Podsumowanie

Inspektor budowlany to wyszkolony specjalista, który sprawdza, czy budynki i inne konstrukcje są zbudowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Określa on również, czy są one bezpieczne.

Inspektorzy budowlani pochodzą z różnych środowisk, ale większość z nich ma przynajmniej wykształcenie wyższe lub doświadczenie w dziedzinie budownictwa lub inżynierii. Mogą być zatrudnieni przez agencje rządowe, takie jak hrabstwa lub miasta, prywatne firmy specjalizujące się w inspekcji domów lub niezależnych wykonawców, którzy przeprowadzają inspekcje dla stowarzyszeń właścicieli domów lub agentów nieruchomości.

Opracowanie:
Marta Walisiak – Architekt z Poznania