Czym jest świadectwo energetyczne budynku i jak je wykonać?

Świadectwo energetyczne to dokument, który informuje o charakterystyce energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest on obligatoryjny dla każdej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lub wynajmu.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje na temat zużycia energii w budynku, jak również informacje na temat emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co pozwala ocenić wpływ nieruchomości na środowisko naturalne. W dokumencie znajduje się także informacja o klasie energetycznej budynku, czyli o jego efektywności energetycznej.

Świadectwo energetyczne jest ważnym narzędziem pozwalającym na oszacowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku lub mieszkania oraz umożliwiającym podejmowanie działań w celu poprawy efektywności energetycznej nieruchomości.

Jak wykonać świadectwo energetyczne budynku?

Wykonanie świadectwa energetycznego budynku może być dokonane przez certyfikowanego inspektora energetycznego, przez inżyniera budownictwa lub naszego architekta z Poznania, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty.

Aby wykonać świadectwo energetyczne budynku, należy przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku, która obejmuje m.in.:

  1. Analizę charakterystyki budynku – wykonanie pomiarów i ocena parametrów technicznych budynku (np. grubości izolacji, rodzaju materiałów izolacyjnych, stan techniczny okien, wentylacji, itp.)
  2. Ocena efektywności energetycznej – obliczenie wskaźników zużycia energii i emisji CO2 na podstawie danych o charakterystyce budynku i sposobu jego użytkowania.
  3. Weryfikacja źródeł energii – ocena sposobu pozyskiwania energii przez budynek (np. z sieci elektroenergetycznej, z własnej elektrowni, z kolektorów słonecznych czy z pompy ciepła).
  4. Opracowanie rekomendacji – na podstawie wyników analizy energetycznej, inspektor lub inżynier sporządza rekomendacje dotyczące sposobu poprawy efektywności energetycznej budynku.

Świadectwo energetyczne budynku musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Po wykonaniu świadectwa, inspektor lub inżynier wystawia dokument, który jest ważny przez okres 10 lat.

Kto może wykonać świadectwo energetyczne budynku?

Osoba wykonująca świadectwo energetyczne musi być zapisana na odpowiedniej liście uprawnionych ekspertów, prowadzonej przez wojewódzkie jednostki administracyjne. Do uzyskania certyfikatu konieczne jest ukończenie specjalistycznych szkoleń oraz zdanie egzaminów, które potwierdzają wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania świadectw energetycznych.

Ponadto, osoba wykonująca świadectwo energetyczne powinna być niezależna od właściciela lub sprzedającego nieruchomość, aby zapewnić obiektywność analizy energetycznej.

W przypadku, gdy budynek jest własnością spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, świadectwo energetyczne może zostać wykonane przez osobę zatrudnioną w spółdzielni lub wspólnocie, ale tylko wtedy, gdy posiada ona odpowiednie certyfikaty i uprawnienia.

Sprawdź również naszą ofertą dotyczącą wykonywania projektów domów w Poznaniu.