Co zawiera gotowy projekt domu?

Gotowy projekt domu to bardzo wygodna opcja dla osób, które nie chcą poświęcać czasu na żmudne projektowanie wymarzonej nieruchomości. Obecnie na rynku można znaleźć wiele nowoczesnych projektów, spośród których każdy z łatwością dobierze dla siebie optymalne rozwiązanie. Dlatego warto wiedzieć, co powinien zawierać gotowy projekt domu, aby można było bez przeszkód ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Projekt zagospodarowania terenu

Gotowy projekt domu musi zawierać aktualną mapę z zarysem wszystkich zaprojektowanych obiektów. Taki projekt zagospodarowania terenu powinien obejmować wielkość działki, usytuowanie domu i jego odległość od granic działki, a także wyjazd z działki i sposób dojścia do budynku. Ponadto w projekcie zagospodarowania terenu trzeba zaznaczyć ilość i wielkość miejsc postojowych dla samochodów oraz umiejscowienie pojemników na odpady i poszczególnych przyłączy. Na wspomnianym planie muszą być także wyszczególnione granice działki, ogrodzenie, brama wjazdowa i wszelkie inne istniejące już obiekty znajdujące się na terenie działki lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Projekt architektoniczno-budowlany

Ta część gotowego projektu domu składa się z dwóch elementów, a mianowicie rysunku i jego opisu. Rysunek powinien zawierać trzy rzuty projektu budowlanego, czyli wszystkich kondygnacji łącznie z piwnicą i ze strychem. Ponadto taki rysunek musi uwzględniać również fundamenty, dach i więźbę dachową oraz przekroje poprzeczne i podłużne całego budynku. Na dołączonej do projektu domu grafice powinny być wyróżnione także wszystkie instalacje oraz wybrany system grzewczy. Tak sporządzony rysunek należy właściwie opisać poprzez podanie dokładnych danych liczbowych oraz wskazanie zastosowanych rozwiązań i materiałów, jakie będą użyte do budowy domu. Niezbędnym elementem opisu jest również charakterystyka energetyczna domu ze wskazaniem rocznego zapotrzebowania na ogrzanie 1 mkw. powierzchni.

Projekt techniczny

W projekcie technicznym muszą się znaleźć bardzo szczegółowe dane dotyczące zastosowanych technologii. W tym celu należy przedstawić wszystkie rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Ważne będą również geotechniczne warunki oraz sposób posadowienia obiektu. Ponadto wszystkie instalacje muszą być dokładnie opisane i zaprezentowane wraz z rysunkami wykonawczymi.

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając gotowy projekt domu?

Poza wspomnianymi trzema częściami gotowy projekt domu musi przede wszystkim zostać przygotowany przez architekta, który ma odpowiednie uprawnienia budowlane. Co ważne taki projekt wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz musi spełniać wszystkie kryteria lokalnego planu zagospodarowania terenu.

Dysponując dobrym projektem, dana osoba będzie mogła szybko otrzymać zgodę na rozpoczęcie prac związanych z budową domu. Dlatego to ważne, aby zamawiać gotowe projekty domów tylko od naszego renomowanego biura projektowego zatrudniającego wykwalifikowanych projektantów, którzy mają duże doświadczenie zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.